МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

АЗИ АФРИКИЙН ОРНУУДЫН ТҮҮХИЙН ДЭЭЖ БИЧИГ, 2013

АЗИ АФРИКИЙН ОРНУУДЫН ТҮҮХИЙН ДЭЭЖ БИЧИГ, 2013

Зохиогч: Л.Чулуунбаатар

Редактор: у.Гонгоржав

ISBN 978-99929-3-206-0

Зөөлөн хавтастай, А5 хэмжээтэй, 137 нүүр, 200гр

Үнэ: 9.99 $

Их, дээд сургуулийн оюутан, магистрант, докторант, ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, нийгмийн багш нарт зориулжээ.