МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

БАЙГАЛИЙН АЛЮМОСИЛИКАТ ЭРДСҮҮД БА ТАЛСЖИЛТЫН ИДЭВХИТ ТӨВ

БАЙГАЛИЙН

АЛЮМОСИЛИКАТ  ЭРДСҮҮД БА ТАЛСЖИЛТЫН

ИДЭВХИТ ТӨВ

/Нэг сэдэвт бүтээл/

Зохиогч: Ц.Эрдэнэбат

Редактор: Р.Санжаасүрэн

ISBN 978-99929-53-25-7

Зөөлөн хавтастай, 144ммХ210мм хэмжээтэй, 194 нүүр, 200гр

Талсэжилтын идэвхит төв буюу талстжуулагч компонентыг синтезлэн, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлснээр цементийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, чанарыг сайжруулж, гарцыг нэмэгдүүлэх боломжтойг тогтоосон судалгааны талаар өгүүлжээ.