МУИС Хэвлэлийн газар

Большой Академический Русско-Монгольский словарь Том1, 2011

Большой Академический Русско-Монгольский словарь Том1, 2011

Зохиогчид: Орос Монгол эрдэмтэд

Хэл: Орос-Монгол

Хатуу хавтастай, 170x240мм, 727нүүр, 600гр

Монголын эрдэмтэн нөхөд уг толийн орос хэсгийн хэрэглэгдэхүүнийг монгол хэлээр орчуулхаас гадна үгсийн утга санааг Орос, Зөвлөлтийн сонгодог уран зохиолын монгол орчуулгаар тодотгон хадсан.Оросын талаас уг тольд оросын ШУА-ийн Хэлшинжлэлийн хүрээлэнгийн ажилтан И.А.Грунтов (Г,Д үсэг), П.П.Дамбуева (В үсэг), Г.Ц.Пюрбеев(А үсэг), Халимагийн хүмүүнлэгийн судалгааны хүрээлэнгийн ажилтан Э.У.Омакаева (Б үсэг) нар оролцож, уг толийн орос хэсгийг хийсэн.

Үнэ: 30.000₮