МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Гэсэр судлалын түүхээс, 2013

Гэсэр судлалын түүхээс, 2013

Зохиогч: Ц.Дамдинсүрэн

Редактор: Ш.Гаадамба

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай,558нүүр, 400гр

Ц.Дамдинсүрэнгийн энэхүү ном нь “Архивын хөмрөгөөс” Ц.Дамдинсүрэн, Гэсэрийн туужийн түүхэн үндэс, “Гэсэр судлал”-ын хөмрөгөөс гэсэн 3 бүлгээс бүрдэж байна.

1-р бүлэгт ОХУ болон Монгол улсын архивт хадгалагдан буй академич Ц.Дамдинсүрэнгийн намтар бүтээлд холбогдох материал анх удаа энэ номд хэвлэгдэж байна.Үүнд Оросын архивын 21, Монгол улсын архивын 13 баримт материалыг шинээр олны хүртээл болгожээ.

2-р бүлэгт Ц.Дамдинсүрэнгийн”Гэсэрийн туужийн түүхэн үндэс”судалгааны бүтээлийг хоёр дахь удаагийн хэвлэлээр оруулжээ.

3-р бүлэгт академич Ц.Дамдинсүрэнгийн ХХ зууны сүүлийн жилүүдэд бичсэн “Гэсэр” судлалын өгүүллийг оруулсан.

Үнэ: 24.000₮