МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ЕРӨНХИЙ ФИЗИКИЙН БОДЛОГУУД

ЕРӨНХИЙ ФИЗИКИЙН БОДЛОГУУД

Зохиогч: И.Е.Иродов

Орчуулагч: Р.Галбадрах, Л.Энхтөр

Редактор: Л.Энхтөр

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN:978-99973-42-97-3

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 176x250, 331 нүүр,

Жин: 600гр

Үнэ: 17,100₮

Энэхүү номонд их, дээд сургуулийн физикээр мэргэшүүлэх ба байгалийн ухаан, инженерийн ангиудад заадаг ерөнхий физикийн хичээлийн агуулгыг бүрэн хамарсан 2017 бодлого хариутайгаа орсон болно. Ерөнхий физикийн бүлэг бүрээр хөнгөн ба хүндэвтэр хувилбараар хангалттай олон тооны бодлого өгөгдсөн тул их, дээд сургуулийн байгалийн ухааны салбарын оюутнууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн физикээр гүнзгийрэн суралцагчид, олимдиадад бэлтгэгчид болон бүх түвшний физик заадаг багш нарт ашиг тусаа өгөх буй за хэмээн эх хэлнээ хөрвүүлэн хэвлүүллээ.