МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Иргэний эрхзүйн тусгай анги

Иргэний эрхзүйн тусгай анги, 2013

Зохиогч: Б.Буянхишиг

Редактор: Ц.Амарсайхан

ISBN 978-99962-2-405-8

Зөөлөн хавтастай, B5 хэмжээтэй, 526 нүүр, 600гр

Иргэний эрх зүйн тусгай анги ном нь МУ-ын Иргэний Хуулийн гэрээний эрх зүй, хуулиас үүдэх эрх зүй зэрэг иргэний эрх зүйн тусгай харилцаанд хэрэглэгдэх мэдлэгийг олгоход чиглэсэн.

Үнэ: 31.90$