МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Иргэний эрх зүй лекцийн товчоон

Иргэний эрх зүй лекцийн товчоон, 2014 (Ерөнхий анги)

Зохиогч: Н.Чинбат

ISBN 978-99973-0-429-2

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай,176x250мм, 313 нүүр, 690гр

Энэ номд иргэний эрх зүйн ерөнхий ангийн үндсэн асуудлуудыг тухайн бүлэг, зүйлийн хувьд зайлшгүй авч үзэх ёстой утгаар нь товчилсон хэлбэрээр аль болох бүрэн хамруулахыг зорисон. Номын үг, өгүүлбэр бүр, хэсэг, бүлэг бүр нь иргэний эрх зүйн анхны мэдэгдэхүүн олгохыг зорихын хамт өнөөгийн иргэний эрх зүйн шинжтэй нийгмийн амьдралын өмнө тулгараад байгаа асуудлын шийдлийн тухай юм.

Үнэ: 29.500₮