МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Марзан Шаравын туурвилзүй

Зохиогч: Л.Батчулуун

ISBN 978-99929-4-454-4

A4, хатуу хавтастай, 340 нүүр, 2400 гр


Энэхүү номд Марзан

Шаравын амьдрал, уран бүтээлийн үлэмж эх хэрэглэдэхүүнд тулгуурлан бүхэл

бүтнээр нь судалжээ.