МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголчууд түүхэнд холбогдох харь хэлний хоёр сурвалж, 2013

Монголчууд түүхэнд холбогдох харь хэлний хоёр сурвалж, 2013

Редактор: Б.Батсүрэн, Ц.Цэрэндорж

ISBN 0540-8334

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 176x250, 178 нүүр, 420гр

“Й-Юй бичиг” бол Мин улсын үеийн хил сахих түшмэл Су Чжигао гэдэг хүний зохиол болно, Тэрээр Монголтой байнга харилцдаг байсан учир Монгол орны газар ус, овог аймгийн байршил, ёс заншил дайн байлдааны ур чадвар , гар урлал, хөгжим зэрэг баялаг мэдээг багтаан тэмдэглэсэн.