МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголын нууц товчоо сонсдог ном CD

Монголын нууц товчоо сонсдог ном CD

Хэл: Монгол


 • Тэмүүжний уг гарал ба бага насны үе
 • Чингисийн идэр нас
 • Мэргидийг сөнөөсөн ба Тэмүжинд Чингис хаанд цол өргөмжилсөн нь
 • Жамуха ба тайчуудтай тэмцсэн нь
 • Татаарыг сөнөөсөн ба Ван хантай эвдэрсэн нь
 • Хэрэйд улсын мөхсөн нь
 • Ван хан сөнөсөн нь
 • Хүчүлүгийн дутааёан ба Жамухын дарагдсан нь
 • Шадар ба хишигтэн цэргийг байгуулсан нь
 • Уйгур ба ойн иргэдийг эзэлсэн нь
 • Хятад,Тангуд,Саратул,Багдад ба Оросыг эзэлсэн нь
 • Чингисийн нас барсан ба Өгэйдэйн хаан болсон нь
 • Монголын нууц товчоо Төгсгөл