МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

“Монголын нэгэн жаран” систем судлаачын бодрол, 2021

“Монголын нэгэн жаран” систем судлаачын бодрол, 2021

Зохиогч: Т. Чулуун

ISBN: 978-9919-25-135-2

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 184

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 205 х 145 х 7 мм

Үнэ: 15.000₮

Монгол Улс хэмээх нийлмэл систем нь харилцан уялдаа бүхий улс төр, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин, соёлын дэд системээс тогтсон гэж үзэн, тэдгээрийн гадаад хийгээд дотоод харилцан үйлчлэл, дархлааны тухай тус номд өгүүлнэ. Нийлмэл системийн онолын үндсэн санаа-философи, тухайлбал, нээлттэй тогтолцоо, хурдасгуур, эв нэгдэл зэрэг ойлголтуудад тулгуурлав.