МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголын сүм хийдийн түүхээс, 2012

Монголын сүм хийдийн түүхээс, 2012

ISBN 978-99962-930-5-4

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 60x90, 341 нүүр, 500гр

Уг эмхэтгэлд 200 гаруй сүм хийдийн түүхийг 1931 онд засаг захиргааны өөрчлөлтөөр зохион байгуулагдсан аймаг сумдын нутгийн харъяаллыг баримталж оруулсан бөгөөд зарим томоохон хутагт хувилгаандын удаа дараа тодорсон дүрүүдийн тухай баримтыг багтаасан нь “хутагт судлал”-ын түүхийг судлахад чухал хэрэглэгдэхүүн болно.