МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

​МОНГОЛЫН ТУСГААР ТОГТНОЛ БА МОНГОЛЧУУД, 2012

МОНГОЛЫН ТУСГААР ТОГТНОЛ БА МОНГОЛЧУУД, 2012

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Академийн Түүхийн Хүрээлэн

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2011 оны 12-р сарын 9-12

Эмхэтгэсэн: С:Чулуун

ISBN 978-99962-1-794-1

Хатуу хавтастай, В5 хэмжээтэй, 318 нүүр, 740гр

Энэхүү эмхэтгэл нь ХХ зууны Монголын түүхийн хамгийн сонирхолтой, ээдрээтэй, маргаантай олон асуудлыг хамарсан Монголын тусгаар тогтнолын түүхийн асуудлыг улс төр, нийгэм, гадаад, дотоод орчин, түүхэн зүтгэлтний үйл ажиллагаа зэрэг олон талаас нь судлан үзсэн эрдэмтдийн судалгааны үр дүн юм. Монголын тусгаар тогтнол ба монголчуудын түүхийн талаар нэгтгэн судалсан ийм төрлийн судалгаа өнөөг хүртэл Монголын түүхийн судалгаанд нэн бага хийгдсэн бөгөөд энэ чиглэлийн судалгааны шинэ хандлагыг эдгээр өгүүллэгүүдээс харж болно

Үнэ:29.99$