МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголын угсаатны зүйн хээрийн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн 10 боть

Монголын угсаатны зүйн хээрийн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн 10 боть

Зохиогч: С.Чулуун (Түүхийн хүрээлэн)

ISSN-0502-7853

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 433 нүүр, 820гр

Судалгааны энэхүү эх хэрэглэгдэхүүн нь Монгол угсаатныг судлагч хэн бүхэнд бэлтгэж өгч буй судалгааны хэрэглэгдэхүүн төдийгүй цаашид улам өргөжих тус салбарын судлаачдад баримжаа болох нэгэн үүд гэж үзэж байна. 2010 оноос эхлэн түр засварласан хээрийн судалгааг бид өргөн хүрээтэй дахин эхлүүлж олон судлаачид идэвхийлэн ажиллаж эхэлж байгаатай ч зорилго давхцаж байгаа юм.