МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголын эртний түүх бичлэг (Төр улсын түүхийн өмнөх үе), 2011

Монголын эртний түүх бичлэг (Төр улсын түүхийн өмнөх үе), 2011

Редактор: Ж..Болдбаатар

ISBN 978-99962-3-078-3

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 219 нүүр, 450гр

Уншигч танаа өргөн барьж буй энэхүү зохиолоор манай археологич, эртний түүх судлаачдын судалгааны үзэл баримтлал, онол арга зүйн чиг хандлагын өөрчлөлт, төлөвшилтйн түүхэн зүй тогтолыг үзүүлэхийг оролдов.Судлаачдын дэвшүүлсэн санал хэрхэн дэмжигдсэн болон няцаагдсан үндэслэл, түүх бичлэгийн үндэсний дэг сургуулийн төлөвшилтөнд нөлөөлөх байр сууриа хадгалж байгаа чиг хандлага, үзэл баримтлал зэргийг тодруулав.