МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

​МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУВЬСГАЛЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУВЬСГАЛЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ (1911-1921), 2011

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Академийн Түүхийн Хүрээлэн

Эмхэтгэсэн: Ж.Урангуа, Б.Пунсалдулам, С:Чулуун

ISBN 978-99962-0-628-3

Хатуу хавтастай, В5 хэмжээтэй, 460 нүүр, 900гр

Үнэ:25.99$