МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монголын 1921 оны хувьсгал ба орчин үеийн түүхийн судалгаа, 2012

Монголын 1921 оны хувьсгал ба орчин үеийн түүхийн судалгаа, 2012

Эмхэтгэсэн:Н.Хишигт

ISBN 978-99962-2-356-3

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 70x100, 260 нүүр, 500гр

Энэхүү ном нь Монголын орчин үеийн түүхийн судалгаа, түүний арга зүйг урагшлуулах, цаашдын судалгааны хандлага, цар хүрээг тогтоох, гадаадын эрдэмтдийн судалгааны үр дүнтэй танилцах, харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон хэмээн үзэж байна.