МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монгол-Англи-Орос ярианы дэвтэр, 2015

Монгол-Англи-Орос ярианы дэвтэр, 2015

Зохиогч:Ч.Зээнямбуу, К. Золбаяр

ISBN 99929-0-286-8

Редактор: Ч.Зээгиймаа

Хэл: Монгол-Англи-Орос

Зөөлөн хавтастай, 60x84, 626нүүр, 750гр

Энэхүү толь нь өдөр тутмын хэл ярианд хэрэглэгддэг үг хэллэгүүдийг сэдэв сэдвээр түүвэрлэн авч нэг дор оруулж өгсөнөөрөө ач холбогдолтой.Гадаад хэл сурах чухал аргуудын нэг нь холбоо үг , хэллэгийг ухамсартайгаар цээжлэн тогтоож хэл ярианд хэрэглэх явдал юм. Ярианы хэл хэдий чинээ сайн сурна бичгийн хэлийг төдий чинээ сайн эзэмшдэг.Тэгэхээр энэ толь бичиг нь Монгол,Англи,Орос хэл сурч ,судалж байгаа хэн бүхэнд зориулав.

Үнэ: 15,000₮