МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН МЯНГАН ДОМГИЙН ЧУУЛГАН, 2012

МОНГОЛ ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН МЯНГАН ДОМГИЙН ЧУУЛГАН, 2012

Домгоор тайлсан нэрийн гарлын толь. 2802 нэрийн гарал, түүнтэй холбоотой мэдээллийг нийт 1721 домгоос шүүрдэн домгоор нь тайлж тайлбарласан байна.

Толийг бүтээсэн: Э.Равдан, Т.Түмэндэмбэрэл

ISBN 978-99962-72-34-9

Зөөлөн хавтастай, А4 хэмжээтэй, 660 нүүр, 1300 гр