МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ: УРГАМАЛ, МӨӨГ, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ ДЭД БОТЬ

Эмхэтгэсэн: М.Ургамал, Б.Оюунцэцэг, Э.Энхжаргал нар

Хэл: Англи

ISBN: 978-9919-9518-2-5

Хатуу хавтастай, 250х0178мм хэмжээтэй, 410 нүүр,

Үнэ: 30000₮