МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монгол орны хөхтөн амьтан, 2014

Монгол орны хөхтөн амьтан, 2014

Зохиогч: Н.Батсайхан, Р.Сумъяа, С.Шар, Д.Лхагвасүрэн, С.Р.Б Кинг, Н.Батсайхан

ISBN 978-99962-0-041-0

Хэл: Монгол, Англи

Зөөлөн хавтастай, 323 нүүр, 600гр

Хээрийн нөхцөлд Монгол орны хөхтөн амьтдын зүйлийг хөлийн мөр болон бусад шинж тэмдгээр тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллээр оюутан болон байгальд элэгтэй хүн бүрийг хангах нь энэ номын зорилго болно

Үнэ: 41.500₮