МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ Таван боть, 2008

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ Таван

боть, 2008

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Хэл Зохиолын Хүрээлэн

Ерөнхий редөктор: Л.Болд

I. А-Г: ISBN 978-99929-4-152-9, 643 нүүр, 1150гр

II. Д-Л: ISBN 978-99929-4-153-7, 630 нүүр, 1050гр

III.М-С: ISBN 978-99929-4-154-5, 730 нүүр, 1280гр

IV.Т-Х: ISBN 978-99929-4-155-3, 840 нүүр, 1310гр

V. Х-Я: ISBN 978-99929-4-156-1, 666 нүүр, 1250гр

Зөөлөн хавтастай, В5 хэмжээтэй

Наяад мянган толгой үг, зуун хорин мянга орчим үг хэллэгтэй. Сүүлийн хориод жилийн дотор монгол хэлэнд шинэ тутам үүсэн бүрэлдсэн үг хэллэг, нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёл, шинжлэх ухаан, техник, технологийн өргөн хэрэглэгддэг нэр томьёотой.