МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Монгол хэл сурах бичиг, 2014

Монгол хэл сурах бичиг, 2014

Зохиогч: Ц.Сүхбаатар

Редактор: Ж.Ганбат

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 120x190, 160 нүүр, 100гр

Монгол улсын их сургуулийн монгол хэл эхлэн сурах ангид үздэг Ярианы хэл хичээлийн өсөх хандлагатай, шилжих хувилбартай хөтөлбөрт тулгуурлан орчин цагийн монгол хэлний хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 3000 гаруй үг хэллэг, өгүүлбэрийн түгээмэл загвар, хэлзүйн ерөнхий мэдлэг багтаасан энэхүү сурах бичгийн нэмэн зассан тавдугаар хэвлэлт юм.Үүнийг МУИС-ийн монгол хэлний тэнхим ,Парис, Наполин,Бээжин,Ланжоу,Тунляо,Токио,Дангкукийн их дээд сургуулиудын монгол хэлний сургалтанд хэрэглэж байна.

Үнэ: 5.000₮