МУИС Хэвлэлийн газар

“Монгол-Хятад хоёр улсын түүхэн харилцааны он дараалсан лавлах (1949-2014)” , 2021

“Монгол-Хятад хоёр улсын түүхэн харилцааны он дараалсан лавлах (1949-2014)”, 2021


Редактор: А. Очир, Н. Ганбат, Ли Шэн, Би Аонань

ISBN: 978-99973-942-7-9

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 564

Хэмжээ: хатуу хавтастай, 210 х 150 х 25 мм

Үнэ: 15.000₮

    Энэхүү “Монгол-Хятад хоёр улсын түүхэн харилцааны он дараалсан лавлах” /1949-2014/ нь Монгол-Хятад хоёр улсын сүүлийн 65 жилийн хамтын ажиллагааны түүхийн гол гол үйл явдлыг дэлгэн үзүүлэх, манай хоёр орны харилцааг судлаачид, сонирхогчдод мэдээ материалыг хүргэжээ. Нэмж засварласан хоёрдугаар хэвлэлд эмхэтгэлийг нэг, хоёрдугаар дэвтэр хэмээн дугаарлаж, монгол хэл дээрх баримт мэдээг нэгдүгээр дэвтэр, хятад хэл дээрх баримт мэдээг хоёрдугаар дэвтэр хэмээн дугаарлаж, тус тусад нь эмхэтгэв.