МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

“Монгол үсгээр Англи, Герман, Орос, Франц үгийг буулган бичих гарын авлага” , 2018

“Монгол үсгээр Англи, Герман, Орос, Франц үгийг буулган бичих гарын авлага” , 2018

Зохиогч: Н. Балжинням

Редактор: М. Цогнаран

ISBN: 978-99978-2-493-6

Хэл: Монгол, Англи, Орос  

Хуудасны тоо: 135

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  200 х 142 х 10 мм

Үнэ: 7.000₮

    Энэхүү гарын авлагад Монгол үсэг бичгээр латин, герег гаралтай үгийг, түүний дотор англи, герман, орос, франц зэрэг дэлхийн томоохон дөрвөн хэлний үгийг хэрхэн буулган бичиж болохыг дүрэмжүүлэн тайлбарлаж, холбогдох жишээгээр үзүүлэв. Гарын авлагыг сурагч, оюутан, багш, редактор, сэтгүүлч, дипломат албан хаагч, референт, данс харааны мэргэжилтэн, ном зүйч нар хийгээд дүйлгэх галигийг байнга хэрэглэдэг мэргэжлийн хүмүүст зориулав.