МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МУИС ПРЕСС ХЭВЛЭЛИЙН ГАЗАР

Хэвлэлийн газар нь Зохиогчид, орчуулагчидтай хамтран ажиллаж ном, сурах бичиг эрхлэн гаргах, гадны хэвлэлийн газраас ном, сурах бичиг орчуулах эрх авах, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн олон улсын дугаар авах зэрэг ажлыг эрхлэн гүйцэтгэдэг.

2015 оноос номын дэлгүүр нээн ажиллуулж хэвлэлийн газрынхаа эрхлэн гаргасан ном, сурах бичиг, эрдэмтэн багш нарын ном бүтээлийг хямд үнээр худалдаалж, оюутнуудад хүргэх, танилцуулах, гадаад, дотоодод сурталчилах, таниулах зорилготой ажилладаг.