МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

“Нефть ба нефтийн бүтээгдэхүүний шинжилгээний арга”, 2021

“Нефть ба нефтийн бүтээгдэхүүний шинжилгээний арга”, 2021


Зохиогч: Д. Монхообор

Редактор: Б. Ширчин

Хэвлэлийн газар: “Нандир” ХХК

ISBN: 978-9919-25-821-4

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 222

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 205 х 142 х 10 мм

Үнэ: 25.000₮

    Энэхүү сурах бичигт нефть ба нефтийн бүтээгдэхүүний дээж авахаас эхлэн нефтийн үлдэгдэл фракцын найрлагыг судлах хүртэлх нефтийн шинжилгээний бүхий л үе шатны арга зүйг цогцоор нь багтаан оруулсан. Лабораторийн туршилтын ажлын үр дүн нь суралцагчаас энэ чиглэлийн онолын мэдлэг эзэмшсэн байхыг шаарддаг тул нефтийн найрлага шинж чанар, түүнийг судлах аргууд болон судалгааг явуулах дэс дараалал, анализын үр дүнг боловсруулах үе шатаас гадна ажил бүрийн өмнө түүний онолын үндэслэлийг нэлээд дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн болно.