МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Орос монголын худалдааны найруулал, 2011

Орос монголын худалдааны найруулал, 2011

ISBN 978-99962-0-629-0

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 534 нүүр, 850гр


Уг бүтээл нь Монгол нутгаар аялан судалгаа хийсэн шинжилгээний Томскийн тайлан бөгөөд Монгол-Оросын худалдааны харилцаа, тухайн үеийн ард түмний ахуй байдал, арилжааны нөхцөл байдал, уул уурхай, байгалийн баялаг ашиглалт, хүн амын бүтэц, бүрэлдэхүүн , засаг захиргааны зохион байгуулалт, лам нарын аж байдал, сүм хийд, хот суурин, өртөө улаа, гааль татварын асуудлыг ммаш нарийвчлан судалж дүрслэн бичсэн. Мөн тухайн үеийн Монгол дахь худалдаачдын аж байдал, монголчуудын эдийн засаг ахуй, газар нутагтай холбоотой хэдэн зургийг хавсаргасан бүтээлийг эх хэлнээ орчуулан нийтлүүлж байна. Энэхүү ном нь монгол, оросын харилцааг судлагч, ХХ зууны эхэн үеийн түүхээр мэргэшсэн болон сонирхогч хэн бүхэнд уншихад чухал хэрэглэгдэхүүн болно.