МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ОРХОН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ

ОРХОН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ №5 (413), 2014

Монгол Улсын Их Сургуулийн Орхон их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний бичиг.

Эрхэлсэн: Ж.Бат-Өлзий

Зөөлөн хавтастай, 182 нүүр, 288ммX205мм, 400гр

Үнэ: 8.99$

garhcig.pdf by Uuganbayar Tagtaanyam