МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Статистик, 2014

Статистик, 2014

Зохиогч:Д.Нарантуяа

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 70x100,119нүүр, 200гр

Үнэ:8.900₮

Анхан шат+Excel програм Ерөнхий суурь хичээлээр үзэх энэхүү номонд хүснэгт, зураг тайлбар,график зэргийг жишээгээр ойлгомжтой тайлбарласан.