МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Төвдийн түүхийн зохиол, 2015

Төвдийн түүхийн зохиол, 2015

Зохиогч: А.И.Востриков

ISBN 978-99973-73-09-0

Хэл: Монгол, Төвд

Зөөлөн хавтастай, 383нүүр, 400гр

Үнэ:20.000₮

Тус зохиолд 700 орчим зүүлт тайлбар болон төвдийн тооллыг европын тоололд шилжүүлэх хүснэгт, зохиолд гарч буй төвд болон кирил бичгээр бичсэн оноосон нэр, газар ус, сүм хийд, тогтсон таалал тэргүүтний нэрийн хэлхээс , дэлгэрэнгүй ном зүй дагалдуулсан нь уг зохиолыг үзэж ашиглах хүмүүст чухал хэрэглэгдэхүүн болно.

Ялангуяа төвд хэлээр түүхийн сэдвээр бүтээлээ туурвиж байсан Сүмба хамбо Ишбалжир,Цахар гэвш Лувсанчүлтэм, Цэмбжл гүүш, Зая бандид Лувсанпэрэнлэй тэргүүнтэй монголын нэрт эрдэмтэн мэргэдийн зохиол бүтээлийг ч судалгааны тоймтой нь нарийвчлан авч үзсэн байгаа тул дундад зууны монголын төвд хэлээр уламжилж ирсэн түүх бичлэгийг судлах, нэн ялангуяа төвдийн түүх бичлэгтэй харьцуулан, залгамж холбоог судлах хүмүүст чухал гарын авлага болно.