МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Төвд-Монгол толь, 2013

Төвд-Монгол толь, 2013

Зохиогч: Д.Бүрнээ, Д.Энхтөр

ISBN 978-99929-60-78-7

Хэл: Төвд -Монгол

Зөөлөн хавтастай, 535 нүүр, 800гр

Энэхүү толь бичгийн төвд бичвэрийг зураач Д.Болдбаатарын тусгайлан боловсруулсан үсгээр бичиж хэвлэн гаргасан.Энэ удаагийн тав дахь хэвлэлд явцуу хэрэглээний, аман ярианы, бичгийн хэлний үг хэллэгийг хасч өргөн хэрэглэгдэх үг оруулхыг чухалчилсан. Мөн монгол орчуулгын тухайд аль болох салангид бус, ойролцоо үг болон хоршоо холбоо үгийг оруулж, зарим үгийг нэмэн тайлбарлав.

Үнэ:25.000₮