МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Угсаатан судлал 19, 2010

Угсаатан судлал 19, 2010

Эрхэлсэн:Г.Цэрэнханд

ISSN 0502-7853

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай, 176x250, 311 нүүр, 630гр

Монгол туургатаны гэр ахуйн үйлдвэрлэл бол бүхэлдээ мал өсгөж үржүүлэх , түүнээс гарах түүхий эдийг боловсруулж өөрсдийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад чиглэгдэх боловч нүүдэд иргэншлийн үүднээс агуу соёл- гар урлалын бүрэлдэхүүн хэсэг билээ. Иймээс арьсаар урлах, мэдлэгийн зүйлийгсурвалжлан цуглуулах, мал бүрээс нягтлан шинжлэх нь монгол угсаатны угсаа гарал, түүх соёлын олон асуудлыг тодотгоход чухал ач холбогдолтой.