МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

​ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ №15 (391), 2013

ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ №15 (391), 2013

Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Философи болон Шашин судлалын тэнхимээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Энэхүү сэтгүүлд нийт гуч гаруй нийтлэл хэвлэгджээ.

Эрхэлсэн: Г.Лодой

Зөөлөн хавтастай, 218 нүүр, 290ммX202мм, 480гр

ISSN: 2220-959Х