МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

​Хувь хүний санхүү, 2016

Хувь хүний санхүү, 2016

Зохиогч: Н.Батжаргал, Д.Лхагвадорж, Л.Оюун, Д.Оюунцэцэг, З.Оюунцацрал, Г.Балж

Редактор: Ц.Болормаа

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 240

Жин: 580 гр

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 250 x 174 x 11 мм

Дууссан

Энэ сурах бичгээр хувь хүн та өөрийн санхүүгээ зөв удирдан жолоодох, тухайлбал, хувь хүний санхүүгийн талаарх үндсэн ойлголт, тодорхойлолтууд, орлого зарлагаа тооцоолох, хянах, хуримтлал, хадгаламжтай болох, хөрөнгө мөнгөө зарцуулахтай холбогдон гарч болох аливаа эрсдэлт байдлаас сэргийлэх хамгаалах, эдийн засаг, санхүүтэй холбоотой зөв, оновчтой шийдвэр гаргах зэрэг өдөр тутмын болоод ирээдүйн эдийн засгийн амьдралд нэн шаардлагатай, мэдвэл зохих хувь хүний санхүүгийн мэдлэг, ур чадварыг эзэмших юм.

Санхүүгийн, тэр дундаа хувь хүний санхүүгийн мэдлэг боловсрол, түүнийгээ зөв хэрэглэж сурах нь чухал гэдгийг энэхүү сурах бичиг ойлгуулах болно.