МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

​Цахим эрх зүй

Цахим эрх зүй, 2010

Зохиогч: Л.Галбаатар

Редактор: Л.Эрдэнэмаа

ISBN 978-99962-1-071-6

Зөөлөн хавтастай, B5 хэмжээтэй, 141 нүүр, 300гр

Мэдээллийн технологийн эрин үед олон нийтийн цахим орчны хэрэглээтэй холбоотой хууль, эрх зүйн асуудлын талаар бичсэн өгүүлэл, ярилцлагын түүвэр.