МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

“Шатар & шатрын математик”, 2020

“Шатар & шатрын математик”, 2020

Зохиогч: Р. Энхбат, Г. Чулуун

ISBN: 978-9919-20-654-3

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 270

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 250 х 175 х 13 мм

Үнэ: 25.000₮

    Энэхүү гарын авлага 2005 оноос ерөнхий боловсролын сургуулийн IV-VIII ангид  “Оюуны хөгжил-IQ” хичээлийн зарим нэмэлт хэрэглэгдэхүүн болно. Товхимол хүүхэд залуусын сэтгэхүйн чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллагч багш, сурган хүмүүжүүлэгч, ялангуяа шатрын секц дугуйлангийн багш дасгалжуулагч нарт гарын авлага, сургалтын чухал хэрэглэгдэхүүн болох юм.