МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №1 (182) 2002

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн хавтастай, 182 нүүр, 248ммX157мм, 250 гр

ISBN 99929-5-572-4

Үнэ: 15$