МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №12 (383) 2012

ACTA MONGOLICA №12 (383) 2012

Эрхилсэн: Ж.Бат-Ирээдүй

ISBN: 2074-1014

Зөөлөн хавтастай, 253 нүүр, 280ммX205мм, 700гр


“Монгол судлалын шинэ чиг хандлага” Олон Улсын Эрдэм Шинжилгээний хурлын 40 орчим монголч эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд. МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.