МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №13 (385) 2013

Түүх, соёл, нийгэм, хэл шинжлэл, эх бичиг судлал, уран зохиол, орчуулга, шүүмж тэмдэглэл зэрэг 30 орчим бүтээл нийтлэгджээ.

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ж.Бат-Ирээдүй

Зөөлөн хавтастай, 200 нүүр, 280ммX205мм, 550 гр

ISBN: 2074-1014