МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №2 (208) 2003

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн  хавтастай, 180 нүүр, 248ммX157мм, 250 гр

ISBN 99929-5-572-4

Үнэ: 15