МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №5 (246) 2005

Монгол бичгийн их хүмүүн академич, доктор Йөншөөбү Бямбын Ринчен профессорын 100 жилийн ойд зориулсан дугаар.

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн хавтас, 258 нүүр, 280ммX200мм, 550гр

ISBN 2074-1014