МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA № 7(291) 2007

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн хавтастай, 268 нүүр, 280смX205см, 650гр

ISBN 99929-5-572-4