МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA № 8 (306) 2008

Академич Домийн Төмөртогоогийн 70 насны ойд зориулсан дугаар.

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн хавтастай, 354 нүүр, 280ммX205мм, 850гр

ISBN 99929-5-572-4