МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ACTA MONGOLICA №9 (320) 2009

ACTA MONGOLICA9 (320) 2009

Профессор Игорь де Рахевилзын 80 насны ойд зориулсан дугаар.

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээнлэнгээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхилсэн: Ц.Шагдарсүрэн

Зөөлөн хавтастай, 320 нүүр, 280ммX205мм, 820гр

ISBN 2074-1014