МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

MАТЕРИАЛ СУДЛАЛ

MАТЕРИАЛ СУДЛАЛ -1, 2009

Зохиогч: Ц.Эрдэнэбат

Редактор: Р.Санжаасүрэн

ISBN 978-99929-53-86-1

Зөөлөн хавтастай, 172ммХ257мм хэмжээтэй, 224 нүүр, 380гр

Их дээд сургуулийн хими болон эрдэс материалын хими, инженерчлэл, хатуу биетийн физик, химийн чиглэлээр суралцаж буй бакалавр, магистрын оюутнууд, мөн мэргэжлээрээ ажиллах буй инженер-техникийн ажилтнууд, технологич нарт гарын авлага болгон зориулагдсан. Нэгдүгээр дэвтэр нь гурван бүлгээс бүрдэх ба үүнд: материалын технологи, материалын ертөнц, түүнд квант химийн хөгжил, химийн физик хэрхэн үүрэг гүйцэтгэсэн, материалуудын төрөл, наноматериалууд, нанотехнологи, шинэ материалыг гарган авахад хэрэглэгдэж буй орчин үеийн арга, техник хэрэгсэлүүд, материалууд-тэдгээрийн дотоод химийн холбоосын төрлүүд, материалуудын үндсэн бүтэц, талстын үндсэн долоон тогтолцоо ба талын байрлалууд, чиглэлүүд ба талын хавтгайнууд, рентген дифракцийн тухай тус тус өгүүлнэ.

Үнэ: 15.99