МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

MONGOLIAN GRAMMAR I

Mongolian grammar I, 2015

Зохиогч: Б.Баяртуул

ISBN 978-99962-2-583-3

Хэл: Англи, Монгол

Зөөлөн хавтастай,176x250мм, 240нүүр, 350гр

Монгол хэл сурах бичиг ном нь гадаадын хүнд монгол хэл заах онол, аргазүй болон монгол хэлний хэлзүйн үндсэн үндсэн мэдлэгийг хялбар дөхөм эзэмшүүлэхэд чиглэсэн юм.

Үнэ: 24.000₮