МУИС Хэвлэлийн газар

БИЗНЕС БА НИЙГЭМ, 2016

Зохиогчид: Ж.Сарантуяа нар

Редактор: Б.Энхмаа

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-62-1

Хэл:Монгол

Зөөлөн хавтастай, 176x250, 224 нүүр, 500гр

Үнэ: 19.000₮

Их дээд сургуульд аль ч мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд төгсөөд тодорхой төрлийн ажил хэрэг эрхэлдэг байгууллагад, эсвэл өөрийн бизнесийг бий болгон ажилладаг.

Тухайн байгууллага яагаад уг ажил хэргийг эрхэлж байна вэ, энэ ажил хэрэг ямар орчинд өрнөдөг вэ, яагаад аливаа ажил хэрэг эрхлэх үйл ажиллагаа нь уг үйл ажиллагааг эрхлэхэд оролцогч бүх талуудад тодорхой хэмжээний үнэ цэнийг бүтээж эсвэл үгүй болгож байдаг вэ гэдгийг энэхүү сурах бичгийг судалснаар ойлгох болно. Оролцогч талуудын талаар хязгаарлагдмал бус, харин хэрэглэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, өрсөлдөгч, хувь эзэмшигч, ажил олгогч, ажилтан, төр засаг, нийгэмлэг, орон нутгийн иргэд гэх мэтчилэн өргөн хүрээнд төр-бизнес-нийгэм гэсэн харилцан уялдаатай системийн үүднээс авч үзэж, хөгжлийн зүй тогтлыг тайлбарлана.

Бизнес болон нийгмийн энэхүү харилцааг олон өнцгөөс судалснаар, баялаг бүтээгч нь хэрхэн орон нутгийн, цаашлаад улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулдгийг ойлгоно.