МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Биологи

 1. "Хүмүүн байгалийн найрсал", 2021

  "Хүмүүн байгалийн найрсал", 2021

       Эрхэлсэн: Т.Чулуун ISBN: 978-9919-25-604-3Хэл: МонголХуудасны тоо: 216 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 144 х 205 х 10 мм Үнэ: 20.000₮Экосистем судлаачийн өнцөг” номд нийгэм-экологийн системийг Монгол хийгээд Дэлхийн түвшинд судалсан үр дүнгийн тоймоос тайлбарлан оруулсан. Тухайлбал, НҮБ хүний хөгжлийн индексийн оронд улс орны Дэлхийд үзүүлэх дарамт, нимйгмийн тэгш байдлыг хүний хөгжил дээр нэмж тооцсон тогтвортой хөгжлийн индекс 2020-ийг санал болгожээ. Хувьсамтгай ... Дэлгэрэнгүй
 2. “Монгол орны биологийн олон янз байдал”, 2019

  “Монгол орны биологийн олон янз байдал”, 2019

  “Монгол орны биологийн олон янз байдал”, 2019 Зохиогч: С. Гомбобаатар Хэвлэлийн газар:  “Монголика” ISBN: 978-9919-9518-0-1 Хэл: Монгол, Англи Хуудасны тоо: 468 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 204 х 142 х 22 мм Үнэ: 40.000₮     Манай оронд өнөөгийн байдлаар бүртгэгдсэн нугаламт амьтдын зүйлийн нэрсийг олон хэл дээр нэгтгэн цогц бүтээл болгох нь дотоод, гадаадын эрдэмтэн судлаач, оюутан сурагчид, хөтөч, аялагч, жуулчдад Монгол ... Дэлгэрэнгүй
 3. “Микробын эсрэг пептид” , 2021

  “Микробын эсрэг пептид” , 2021

  “Микробын эсрэг пептид” , 2021 Зохиогч: М. Цогбадрах Редактор: Ө. Энэрэлт Хэвлэлийн газар: “АДМОН ПРИНТ”  ХХК ISBN: 978-9919-25-929-7 Хэл: Монгол Хуудасны тоо: 215 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 205 х 143 х 10 мм Үнэ: 15.000₮     Энэ нэг сэдэвт бүтээлд МЭП-ийн шинж чанар, түүнд суурилсан эмийн хөгжүүлэлт, болон эмнэлзүйн хэрэглээний талаар хийгдэж ирсэн судлаачдын судалгааны ажлыг тоймлон оруулсны зэрэгцээ энэ чиглэлээр ... Дэлгэрэнгүй
 4. “Молекул биологи биотехнологийн нэр томьёоны АНГЛИ-МОНГОЛ тайлбар толь” , 2021

  “Молекул биологи биотехнологийн нэр томьёоны АНГЛИ-МОНГОЛ тайлбар толь” , 2021

  “Молекул биологи биотехнологийн нэр томьёоны АНГЛИ-МОНГОЛ тайлбар толь” , 2021 Зохиогч: М. Цогбадрах, Ө. Энэрэлт Редактор: Ц. Оюунсүрэн, Т. Ган-Эрдэнэ, Д. Лхагвасүрэн, Т. Гун-Аажав, Д. Сангаа Хэвлэлийн газар: “АДМОН ПРИНТ” ХХК ISBN: 978-9919-25-893-1 Хэл: Англи-Монгол Хуудасны тоо: 548 Хэмжээ: хатуу хавтастай, 230 х 170 х 29 мм Үнэ: 45.000₮     Биотехнологид молекул биологийн ухагдахуун болон өөр шинэ нэр томьёо эрчимтэй ... Дэлгэрэнгүй