МУИС Хэвлэлийн газар

Биологи

 1. CONSPECTUS OF THE VASCULAR PLANTS OF MONGOLIA

  CONSPECTUS OF THE VASCULAR PLANTS OF MONGOLIA

  Зохиогч: М.Ургамал, Б.Оюунцэцэг, Д.Нямбаяр, Ч.Дуламсүрэн Хэл: Англи ISBN: 978-99973-0-356-1 Зөөлөн хавтастай, 178х250мм хэмжээтэй, 333 нүүр, Үнэ: 32000₮ Дэлгэрэнгүй
 2. ХЭРЛЭНИЙ ХӨДӨӨ АРАЛД ТАРИМАЛЖУУЛСАН ХОВОР УРГАМАЛ

  ХЭРЛЭНИЙ ХӨДӨӨ АРАЛД ТАРИМАЛЖУУЛСАН ХОВОР УРГАМАЛ

  Зохиогч: Х.Жамьяандорж, Х.Баярмаа, Н.Саарал Хэл: Монгол ISBN: 978-99978-1-197-4 Хатуу хавтастай, 176х250мм хэмжээтэй, 312 нүүр, Үнэ: 50000₮ Дэлгэрэнгүй
 3. МАЛ ЭМНЭЛГИЙН МИКРОБИОЛОГИ

  МАЛ ЭМНЭЛГИЙН МИКРОБИОЛОГИ

  Зохиогч: Л.Галт Хэл: Монгол ISBN: 978-99973-950-6-1 Зөөлөн хавтастай, 203х290мм хэмжээтэй, 384 нүүр, Үнэ: 35000₮ Дэлгэрэнгүй
 4. ХӨРСНИЙ МИКРОБИОЛОГИ

  ХӨРСНИЙ МИКРОБИОЛОГИ

  Зохиогч: Л.Галт Хэл: Монгол ISBN: 978-99978-3-299-3 Зөөлөн хавтастай, 203х290мм хэмжээтэй, 245 нүүр, Үнэ: 30000₮ Дэлгэрэнгүй
 5. МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ: УРГАМАЛ, МӨӨГ, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ ДЭД БОТЬ

  МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ: УРГАМАЛ, МӨӨГ, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ ДЭД БОТЬ

  Эмхэтгэсэн: М.Ургамал, Б.Оюунцэцэг, Э.Энхжаргал нар Хэл: Англи ISBN: 978-9919-9518-2-5 Хатуу хавтастай, 250х0178мм хэмжээтэй, 410 нүүр, Үнэ: 30000₮ Дэлгэрэнгүй
 6. BIRDS OF MONGOLIA: FIELD GUIDE VOLUME 2

  BIRDS OF MONGOLIA: FIELD GUIDE VOLUME 2

  Зохиогч: Г.Сүндэв Хэл: Англи ISBN: 978-9919-26-495-6 Зөөлөн хавтастай, 205х142 мм хэмжээтэй, 488 нүүр, Үнэ: 55000₮ Дэлгэрэнгүй
 7. BIRDS OF MONGOLIA: SPECIES ACCOUNTS VOLUME 1

  BIRDS OF MONGOLIA: SPECIES ACCOUNTS VOLUME 1

  Зохиогч: Г.Сүндэв Хэл: Англи ISBN: 978-9919-26-495-6 Хатуу хавтастай, 178х250мм хэмжээтэй, 588 нүүр, Үнэ: 50000₮ Дэлгэрэнгүй
 8. МОНГОЛ ОРНЫ ХӨХТӨН АМЬТАН (ТАНИХ ГАРЫН АВЛАГА)

  МОНГОЛ ОРНЫ ХӨХТӨН АМЬТАН (ТАНИХ ГАРЫН АВЛАГА)

  Зохиогч: Н.Батсайхан, С.Шар, Д.Лхагвасүрэн, С.Р.Б.Кинг, Р.Самъяа Хэл: Монгол ISBN: 978-99962-0-041-0 Зөөлөн хавтастай, 133х205мм хэмжээтэй, 321 нүүр, Үнэ: 100000₮ Дэлгэрэнгүй
 9. ҮНЭГИЙГ ХЭРХЭН ГАРШУУЛЖ НОХОЙ БОЛГОХ ВЭ?

  ҮНЭГИЙГ ХЭРХЭН ГАРШУУЛЖ НОХОЙ БОЛГОХ ВЭ?

  Зохиогч: Л.А.Дугаткин, Л.Трут Ерөнхий редактор: Б.Болдгив Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-20-078-7 Зөөлөн хавтастай, 140х205мм хэмжээтэй, 250 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 10. КЕМПБЕЛЛИЙН БИОЛОГИ 2 БОТЬ

  КЕМПБЕЛЛИЙН БИОЛОГИ 2 БОТЬ

  Эмхэтгэсэн: Б.Болдгив Хэл: Монгол Хатуу хавтастай, 220х270мм хэмжээтэй Үнэ: 165000₮ Дэлгэрэнгүй