МУИС Хэвлэлийн газар

Сэтгэл судлал

 1. НИЙГМИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  НИЙГМИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN:978-9919-9756-1-6 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 183 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 2. ДОНТОЛТ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  ДОНТОЛТ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-21-148-6 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 216 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 3. ХУУЛИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  ХУУЛИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-20-454-9 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 192 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 4. СЭТГЭЛ ГУТРАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  СЭТГЭЛ ГУТРАЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-9756-0-9 Зөөлөн хавтастай, 143Хх205мм хэмжээтэй, 161 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 5. ИДЭХ ЭМГЭГ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  ИДЭХ ЭМГЭГ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-24-917-5 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 151 нүүр, Үнэ: 20000₮ Дэлгэрэнгүй
 6. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-22-839-2 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 218 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 7. СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч: Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-9756-2-3 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 248 нүүр, Үнэ: 30000₮ Дэлгэрэнгүй
 8. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  Зохиогч:Д.Мөнхцэцэг Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-23-866-7 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 218 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 9. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  Зохиогч: Ш.Эрдэнэчимэг, Б.Энэрэл Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-26-918-0 Зөөлөн хавтастай, 143х205мм хэмжээтэй, 164 нүүр, Үнэ: 25000₮ Дэлгэрэнгүй
 10. ХАЙР ДУРЛАЛЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

  ХАЙР ДУРЛАЛЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

  Зохиогч: М.Дэлгэржав, Б.Батсайхан Хэл: Монгол ISBN: 978-9919-9595-0-0 Зөөлөн хавтастай, 70Х100/32мм хэмжээтэй, 144 нүүр, Үнэ: 9900₮ Дэлгэрэнгүй